WALLÅKRA STENKÄRLSFABRIK

Wallåkra Stenkärlsfabrik, anno 1864, är ett stycke levande Skånsk industri- och hantverkhistoria med en unik äkthet. Här tillverkas fortfarande stenkärl, brunglänsande krukor och krus, från traktens lera. Allt drejas för hand och bränns sedan i den stora koleldade rundugnen. På den porlande bäcken i det gamla magasinhuset finner ni Wallåkras krog. Allt naturskönt inbäddat i Rååns dalgång.

Wallåkra Stonewarefactory, since 1864, is a piece of living history. We still make traditional pots from the local clay. In the old warehouse located above the stream you will find our restaurant in a natural soothing surrounding.